DỊCH VỤ - QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Các quy định về sử dụng Truyền hình Cáp

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP NGHỆ AN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Số:     QĐ/CT                                              Độc lập - tự do - hạnh phúc

                    ********                                         --------o0o------- 

 

QUY ĐỊNH

“V/v Xử lý vi phạm trong việc sử dụng dịch vụ Truyền hình cáp”

Hệ thống Truyền hình Cáp là một công trình được thực hiện theo Quyết định số 22/2001/ƯĐĐT - NA ngày 11 tháng 9 năm 2001 của UBND tỉnh Nghệ An do Công ty Điện tử - Tin học Viễn thông Nghệ An thực hiện.

Hệ thống thiết bị công trình đường dây Truyền hình cáp là tài sản được Luật pháp bảo vệ, bất cứ đơn vị hoặc cá nhân nào cũng không được phá hoại và chiếm đoạt.

I. QUY ĐỊNH VỀ MÁY CHÍNH, MÁY PHỤ VÀ THỜI GIAN NỘP PHÍ THUÊ BAO:

- Mỗi hộ gia đình, máy đầu tiên được coi là Máy chính, Máy phụ chỉ được áp dụng trong phạm vi của hộ gia đình đó. Nếu có hộ liền kề bên cạnh thì kể cả là người thân thích ruột thịt cũng không được coi là Máy phụ, nếu có nhu cầu hoà mạng dịch vụ phải tính theo giá Máy chính.

- Đối với cơ quan tập thể khi sử dụng dịch vụ không áp dụng chế độ máy phụ, đơn vị lắp 10 máy trở lên được tính theo giá khách sạn

- Nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng nữa thì báo cho Công ty để cắt hoặc tạm ngừng, tuyệt đối không được cho hàng xóm sử dụng. Sau đó nếu có nhu cầu nối lại phải nộp phí bảo dưỡng đường dây và đấu nối theo Quy định của Công ty.

- Khách hàng không được tự ý chuyển nhượng thuê bao mà không có sự đồng ý của Công ty.

- Theo qui định của Công ty phí thuê bao được thanh toán theo hình thức nộp trước tối thiểu 02 tháng một lần. Nếu khách hàng chậm nộp tiền thuê bao quá hạn 30 ngày trở lên thì Công ty sẽ cắt tín hiệu, khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ tiền thuê bao thì phải nộp một khoản phí theo quy định mới được đấu nối lại.

II. QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI TRÁI VỚI QUY ĐỊNH:

1- Tự ý câu móc, nối thêm dây tín hiệu trong phạm vi gia đình:

a) Lần thứ nhất: Lập biên bản phạt theo khung quy định tại Nghị định 56/CP khoản c điều 44 mục 7, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty số tiền 500.000đ (tương đương 6 tháng thuê bao), huỷ bỏ đường dây mới đấu nối trái phép.

b) Lần thứ hai: Lập biên bản phạt theo khung quy định tại Nghị định 56/CP khoản c điều 44 mục 7, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty số tiền 1.000.000đ (tương đương 12 tháng thuê bao). Cắt tín hiệu và không hoàn lại bất cứ một khoản phí nào.

c) Trong trường hợp đặc biệt thì kết hợp với cơ quan pháp luật áp dụng Nghị định 56/CP của Chính phủ hoặc Luật Viễn thông hiện hành để xử lý.

2- Tự ý để cho người khác câu nối tín hiệu trái phép:

a) Lần thứ nhất: Lập biên bản phạt theo khung quy định tại Nghị định 56/CP khoản c điều 44 mục 7, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty số tiền 1.000.000đ (tương đương 12 tháng thuê bao),huỷ bỏ đường dây trái phép.

b) Lần thứ hai: Lập biên bản phạt theo khung quy định tại Nghị định 56/CP khoản c điều 44 mục 7, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty số tiền 1.500.000đ (tương đương 20 tháng thuê bao), Cắt tín hiệu và không hoàn lại bất cứ một khoản chi phí nào.

3- Tự ý chuyển thuê bao cho hàng xóm sử dụng không thông qua đơn vị chủ quản thuê bao.

a) Lần thứ nhất: Nhắc nhở và yêu cầu thu hồi dây tín hiệu trả lại nguyên bản.

b) Lần thứ hai: Lập biên bản phạt theo khung quy định tại Nghị định 56/CP khoản c điều 44 mục 7, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty số tiền 500.000đ (tương đương 06 tháng thuê bao), Cắt tín hiệu và không hoàn lại bất cứ một khoản chi phí nào.

4- Các trường hợp vi phạm nêu trên nếu thuê bao và người vi phạm cố tình không chịu ký biên bản đã lập cũng sẽ cắt tín hiệu và giải quyết sau.

5- Đối với những trường hợp không phải là khách hàng của Công ty thì lập biên bản yêu cầu bồi thường thiệt hại cho đơn vị số tiền 1.500.000 đ (tương đương 20 tháng thuê bao), huỷ bỏ đường dây trái phép. Trường hợp đặc biệt sẽ báo cho cơ quan pháp luật xử lý nghiêm khắc đồng thời áp dụng Luật Viễn thông và các luật khác liên quan tại thời điểm hiện hành để khởi kiện ra tòa án.

6- Trong trường hợp cần thiết Công ty sẽ tổ chức quay phim hiện trường phát rộng rãi trên hệ thống Truyền hình Cáp và Truyền hình Nghệ An để công chúng biết.

7- Quy định này có thể thay đổi theo tình hình thực tế dựa trên các văn bản quy định của Pháp luật.

 

Vinh,ngày 01 tháng 7 năm 2012

Nơi nhận:                                                                    CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH CÁP NGHỆ AN

- Thuê bao THC                                                                                         Giám đốc

- UBND các phường, xã

- CA tỉnh Nghệ An.

- CA TP Vinh, CA các phường, xã

- Lưu VP/CT

                                                                                                                         Hà Văn Minh

 
     LỊCH PHÁT SÓNG  
25/9/2018
09:00 Phim truyện
10:30 Thiếu nhi
11:30 Phim truyện
15:00 Music Online
15:40 Phim truyện
16:30 Sự kiện & Bình luận
17:00 Nhạc trẻ
17:30 Phim truyện
18:35 Siêu thị địa ốc
18:55 Tin thế giới
19:00 Điều ước thứ bảy
20:15 Phim truyện
21:15 Bản tin Online
21:30 Phim truyện
Xem chi tiết
      HỖ TRỢ ONLINE  
Hôm nay: 965
Tất cả: 5,303,958
   THÔNG TIN CẦN BIẾT  
     DANH MỤC KÊNH
Kênh VTV7
Kênh VTV8
Kênh VTV9
HTVC mua sắm
SCJ TV Shopping/SCTV5
Lotte DatViet Homeshopping
Kênh truyền hình quốc hội Việt Nam
Kênh truyền hình nhân dân
VTVcab 4 - Kênh 17
VTVcab 6 - HayTV
VTVcab 8 - Bibi
Yeah 1
Kênh VTC9 - Let’s Viet
Kênh VTC10
SCTV15
Yan TV
HTV2
Kênh VTC14
Fox Sports 2
Kênh VTC1
Trang chủ   Giới thiệu     Dịch vụ     Tin tức     Danh mục kênh     Kênh VTVCAB Nghệ An     Đăng ký Online   I Liên hệ  
Công ty CP Truyền hình Cáp Việt Nam - Nghệ An
Địa chỉ: Số 25, Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh
Điện thoại: 0983.279.912
Email: info@navctv.vn - Website: http://navctv.vn

LIÊN HỆ ONLINE